Vizyonumuz - Misyonumuz

Eğitim, bireylerin davranışlarını istendik yönde değiştirme sürecidir. Bu süreç bireyde ilk zihinsel şemaların oluşması ile başlar ve yaşam boyu devam eder. Dolayısıyla eğitimi, sınırları belli olan zaman süreçleriyle kısıtlamak mümkün değildir. Yaşamının her anında öğrenmeye açık olan birey, istemli veya istemsiz, somut veya soyut bir çok davranış edinmektedir. Başta anne babalar ve yakın çevre, daha sonra eğitim kurumları ve eğitimcilere düşen görev de bu süreçte bireyin davranışlarını evrensel, ahlaki ve insani değerlere göre yönlendirmektir.

Kapsam Kariyer ailesi olarak biz, bugün ve yarınlarımızın iyi insanlarını yetiştirmek için 2006 yılında yola çıktık. Eğitim sektörüne adım attığımız günden bu yana, taşıdığımız sorumluluğun ne denli önem arz ettiğinin bilinciyle hareket etmekteyiz. Akademik donanımı, disiplini, insani ilişkilerdeki hassasiyeti, azim ve kararlılığı, problem durumlarına karşı çözüm odaklı yaklaşımıyla örnek teşkil eden, her yönüyle öncü ve  daima zirveye oynayan, ülkemizin gücüne güç, değerine değer katabilecek bir neslin inşaası için var gücümüzle çalışıyoruz.