Kurucumuzun Mesajı

İnsanlık tarihi boyunca ihtiyaçlar ekseninde mükemmeli aramak bizlerin en temel dürtülerinden birisi olmuştur. Küreselleşen dünyamızda ön plana çıkan en önemli ihtiyaçlarımızdan birisi de eğitimdir. Öyle ki günümüzde eğitim, bireylerin gelecekte oluşacak maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılayabilecek donanımda olabilmelerini sağlamak için yapılması gereken en kalıcı yatırımlardan biri haline gelmiştir.

Elbette eğitim faaliyetlerinde yönetici, öğretmen, öğrenci, veli ve personel olarak insan unsuru ön plana çıkmaktadır. Eğitim sürecinde farklı rollere sahip bu unsurların uyum içerisinde bir arada olabilmesinin en önemli koşullarından birisi de ortak bir hedef doğrultusunda hareket edilebilmesidir. Bu anlamda  Kapsam Kariyer Eğitim Kurumları olarak, hedefi toplumun her kesiminin iştirak edebileceği ayrıcalıklı bir eğitim sistemini en uygun koşullarda sunarak geleceğin bir kader değil çocuklarımızın değiştireceği bir zaman dilimi olmasını sağlamaktır.

Başlattığımız kurumsallaşma çalışmalarımızın temelinde de bu hedefe uygun sistemli bir çalışma içerisinde olunması bir diğer önemli noktadır. Arzuladığımız ayrıcalıklı eğitimi sunma sürecinde ortaya çıkabilecek sorunları erkenden tespit ederek önleyecek yöneticiler, süreci etkin bir rehberlik sistemi ile kontrol altında tutacak eğitmenler ve sistemin işleyişinde öneri ve geri bildirim yoluyla değişimin ve gelişimin habercisi olacak öğrenciler ve veliler belirlediğimiz idari birimler ile sürekli bir koordinasyon halinde olacaktır

Bizler Elazığ Kurs denince ilk akla gelen Kapsam Kariyer Eğitim Kurumları olarak insana yapılan yatırımın hiçbir zaman zayi olmayacağını biliyoruz. Bu duygu, düşünce ve heyecanla kendisi ailesi ve toplumla barışık bireyler yetiştirmek için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki iyi yetiştirilmiş her çocuk gelecekte sağlıklı bireyler olarak toplumdaki yerini alacaktır.

İnanıyorum ki,  Kapsam Kariyer Eğitim Kurumları eğitimcileriyle, öğrencileriyle, velileriyle ve personeliyle büyük bir ailedir. Bu ailenin özverili çalışmaları, birliği ve beraberliği mükemmeli arayan ayrıcalıklı bir nesle köprü olacaktır.

Bu vesile ile beraber yola çıktığımız Elazığ Kapsam Kariyer Eğitim Kurumları ailesinin tüm bireylerine şükranlarımı sunar, özellikle değerli velilerimize ilgi ve destekleri için teşekkür eder, tüm öğrencilerimize sağlıklı, başarılı ve mutlu bir eğitim yılı dilerim.

Ömer Faruk KANCA
Kurucu - Şirket Müdürü